สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ

ประกาศจากงานรักษาดินแดน (รด) เรื่อง นักเรียนชั้น ม.4 ที่มีความประสงค์จะสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร

 

ประกาศผลสอบเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

1. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ห้องเรียนพิเศษ SMTE
3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)

4. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
5. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
8. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

 

หมายเหตุ :
1. นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
2. สถานที่รายงานตัว : อาคารศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร)
3. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถสั่งจองและชำระเงินค่าเครื่องแบบชุดพิธีการ ชุดนักเรียน และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ในวันที่มารายงานตัว (วันที่ 9 เม.ย. 2564) หรือในวันที่นักเรียนมามอบตัว (25 เม.ย. 2564)

ประกาศผลสอบเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564ประกาศรายชื่อนักเรียน
1. ห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศฯ
2. ห้องเรียนพิเศษ English Program
3. ห้องเรียนปกติ

หมายเหตุ :
1. นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
2. สถานที่รายงานตัว : อาคารศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร)
3. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถสั่งจองและชำระเงินค่าเครื่องแบบชุดพิธีการ ชุดนักเรียน และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ในวันที่มารายงานตัว (วันที่ 7 เม.ย. 2564) หรือในวันที่นักเรียนมามอบตัว (25 เม.ย. 2564)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.1 (เรียงตามเลขประจำตัว)
2.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.4 (แยกตามประเภท)
3. นักเรียนต้องจำลำดับที่ในห้องสอบ และเลขประจำผู้เข้าสอบ เพื่อใช้ในการระบายกระดาษคำตอบ
4. ผู้เข้าสอบจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ในวันที่สอบ
5. กรณีที่พบว่าคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล และประเภทที่สมัครไว้ ผิด ไม่ถูกต้อง
    ให้นักเรียนแจ้งที่กรรมการคุมสอบในแต่ละห้องในวันที่เข้าสอบ เพื่อดำเนินการแก้ไข
6.  ตัวอย่างการระบายกระดาษคำตอบ
(ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไปเท่านั้น)

เตรียมตัวอย่างไร : วันสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (คัดเลือกภายใน)

บันทึกข้อความขอสละสิทธิ์แผนการเรียน
ส่งบันทึกข้อความขอสละสิทธิ์แผนการเรียน

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกและการจัดลำดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ประเภทการคัดเลือกภายในโรงเรียน)


การคัดเลือกแผนการเรียนผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักเรียนพื้นที่เสี่ยง
แบบบันทึกข้อความขอสละสิทธิ์การเลือกแผนการเรียน (Word) (PDF)

หากนักเรียนประสงค์สละสิทธิ์ไม่เข้าคัดเลือก ให้ส่งบันทึกข้อความที่กลุ่มบริหารวิชาการ
หรือสแกนเอกสาร ส่ง e-mail : academic@kjn.ac.th และไม่ต้องเข้าคัดเลือกในวันที่ 11 มีนาคม 2564

ตารางสอบปลายภาค ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ตารางสอบ ม.3
ตารางสอบ ม.6

 

มาตรการ แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (สอบจัดแผนภายใน)


หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

ประกาศเลื่อนการสอบจัดแผนนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564


เอกสารประกาศ (ฉบับล่าสุด)
แนวปฏิบัติการสอบ


 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
7 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th