สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ

มาตรการ แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (สอบจัดแผนภายใน)


หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

ประกาศเลื่อนการสอบจัดแผนนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564


เอกสารประกาศ (ฉบับล่าสุด)
แนวปฏิบัติการสอบ


 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 ระบบ Portfolio


ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก รอบที่ 1 (เรียงตามห้อง)

เกียรติบัตรของ นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาการประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
หมายเหตุ
ติดต่อรับเกียรติบัตรฉบับจริง ได้ที่งานนิเทศการเรียนการสอน
ห้องวิชาการ ในวันที่โรงเรียนเปิดทำการปกติ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับทดลองใช้ 1 เดือน)


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT ปีการศึกษา 2563


สมัครออนไลน์
คลิปแนะนำโครงการ
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

img
ตารางสอบ

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Environmental Integrated Camp 2020


ใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรม
กำหนดการ
หมายเหตุ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ยกเว้น English Program เนื่องจากมีกิจกรรมเฉพาะของโปรแกรมรองรับ
รับเอกสารใบสมัครที่ห้องกลุ่มนโยบายและแผน

 

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ประกาศการปรับตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ตารางเรียนที่มีการปรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th