โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ตราพระราชทาน

กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่ากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จึงขอพระราชทานตราสัญลักษณ์และสีประจำกลุ่มโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับตราสัญลักษณ์นั้นได้ขอ พระราชทานดังนี้

1. รัศมีเหนือพระมหามงกุฎ และ พระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง
2. พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎสีเหลืองทอง
3. ใบสีน้ำเงินตัดสีเหลืองทอง มีชื่อเต็มโรงเรียนเป็นตัวอักษรใต้พระปรมาภิไธยย่อสำหรับตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นั้น ได้ขอพระราชทานเป็นพิเศษ คือ ปรับเปลี่ยนจากใบสีน้ำเงินตัดสีเหลืองทองเป็นใบสีม่วงตัดสีเหลืองทอง

Loading