โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ศิลปะ

นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชู

ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอนงรัตน์ กัลยา

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายพศวัต คชเดช

ตำแหน่งครู

นางสาวกนกภรณ์ รวมธรรม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสุภวิทย์ พุทธา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูอัตราจ้าง

นายศรัณย์ พงษ์สมบูรณ์

Loading