โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ITA Online 2023 – การส่งเสริมความโปร่งใส (O27-O30)

การส่งเสริมความโปร่งใส

  • (O27) แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
o27 คำสั่งและคู่มือศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียน

 

o28 ช่องทางออนไลน์

 

  • (O29) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

Loading