โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ITA Online 2023 – การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (O19-O22)

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

  • (O19) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

 

  • (O20) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่าง ๆ ในการจัดหาพัสดุ

 

  • (O21) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ 6 เดือน มค-มิย 2

 

  • (O22) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุประ

Loading