โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

การงานอาชีพ

นายเอกอุดม ทองเกษม

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายยุทธนา จันนา

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายธีรเสฎฐ์ ธนปัญญาทิพย์

ตำแหน่งครู

ว่าที่ ร.ต. อรรถพล ฤทธิ์คำรพ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวธนัชพร เชื้อคอยนาม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายอิทธิพล พันธุ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวสงกรานต์ สมทิพย์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูอัตราจ้าง

 

Loading