โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

เพลงประจำโรงเรียน

 

1. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม : ขับร้อง คณะนักร้อง
2. แกรนด์มารฺ์ชโรงเรียน กภน : ขับร้อง คณะนักร้อง
3. มาร์ชโรงเรียน กภน : ขับร้อง คณะนักร้อง
4. แดนฟ้าเขตฝัน : ขับร้อง อ.พูนสุข นิติวัฒนะ
5. ลาแล้วกาญจนา : ขับร้อง โฉมฉาย อรุณฉาน
6. แดนทิพย์กาญจนา : ขับร้อง ดร.เจษฎา ธรรมวณิช
7. แก้วกาญจนา : ขับร้อง โฉมฉาย อรุณฉาน
8. ขวัญใจกาญจนา : ขับร้อง ดร.เจษฎา ธรรมวณิช
9. จตุรงค์ทรงศักดา : ขับร้อง ภิปราย-สุพรรณี-นฤมล-วุฒิภัทร-ฉัตรชัย-ณัฐดนัย
10. น้องจ๋าอย่าประมาท : ขับร้อง คุณภิปราย จิมีสิก
11. ถิ่นสวรรค์กาญจนา : ขับร้อง สุพรรณี โคตรสุโน – ฉัตรชัย ภู่โชติ
12. คืนสู่เหย้าชาวกาญจนา : ขับร้อง ปาลิดา นิ่มพิจารณ์ -ณัฐดนัย
13. กาญจนาเชิญตะลุง : ขับร้อง ภิปราย จิมีสิก – วุฒิภัทร ชำนิราชกิจ
14. กาญจนาฯนครปฐมเริงรื่น : ขับร้อง โฉมฉาย อรุณฉาน – ดร.เจษฎา ธรรมวณิช – ขับร้องหมู่ชายหญิง

 

Loading