โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ที่ตั้งโรงเรียน

          แต่เดิมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงให้ใช้สถานที่ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาก่อนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ในระหว่างการก่อสร้างโรงเรียนที่ถนนศาลายา – บางภาษี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ต่อมาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๕ ถนนศาลายา – บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๗๐   โรงเรียนมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ชั้น อาคารอเนกประสงค์ หอพักนักเรียนชาย-หญิง และอาคารประกอบอื่นๆ  สิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งของโรงเรียน คือ โรงเรียนได้รับพระราชทานบานประตู หน้าต่าง จากพระที่นั่งภูมิเสถียร พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของแผ่นดิน ซึ่งมีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ให้มาประกอบอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ชั้น ที่ได้ชื่อว่า“อาคารกาญจนภูมินทร์”

พื้นที่ก่อนสร้างโรงเรียน ถาวร ณ ถนนศาลายา-บางภาษี(ที่ปัจจุบัน)

โรงเรียนได้รับพระราชทานบานประตู หน้าต่าง จากพระที่นั่งภูมิเสถียร พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของแผ่นดิน ซึ่งมีอายุกว่า ๑๐๐ ปี


ปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้าง


ระหว่างก่อสร้าง “อาคารสิรินทร์พัฒนา”

 


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ณ  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

                               

Loading