ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐ์วริน สมานราษฎร์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนหญิงหญิงเดี่ยว และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 กีฬาแบดมินตัน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรวลัญช์ ปินตา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนหญิงเดี่ยว และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 กีฬาเทควันโด

Read more