โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

Author: Nathakon Poedkeeree

ข่าวสาร/กิจกรรม

แจ้งกำหนดการรับสมัครและกำหนดการตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2567

กำหนดการสอบคณิตศาสตร

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรมผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับทีมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม Coding Bootcamp ประจำภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ควบคุมทีมโดย นางสาววนิดา ล้อจิตติกุล

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรมผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับทีมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม Coding Bootcamp ประจำภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ควบคุมทีมโดย นางสาวปวีณา ภิรมย์เอี่ยม

Read More