โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

Author: Nathakon Poedkeeree

ข่าวสาร/กิจกรรมผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสุภเวช ลิมปภาส นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญทอง

Read More