โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ปักหมุด

ข่าวสารงานรับนักเรียนปักหมุด

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติม ครั้งที่ 9) ปีการศึกษา 2567

Read More
Highlightข่าวสารงานรับนักเรียนปักหมุด

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้คัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสอบคัดเลือก

Loading

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรมปักหมุด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ภายใน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สมัครเข้าร

Read More