โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

Author: krusarun

ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องพิเศษและเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 5) ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศ รายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 4) ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องพิเศษและเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2567

 

Read More
Highlightข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สำรอง เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ ม.4 สำ

Loading

Read More
Highlightข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศ รายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ 3) ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อเพิ่มเต

Loading

Read More
Highlightข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศ รายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ

Loading

Read More