โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

Author: krusarun

ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สำรอง เพิ่มเติมครั้งที่ 5) ปีการศึกษา 2567

Loading

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สำรอง เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ปีการศึกษา 2567

Loading

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียนปักหมุด

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติม ครั้งที่ 9) ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติม ครั้งที่ 8) ปีการศึกษา 2567

Read More