โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
Highlightปักหมุด

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2,3,5,6

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร

ช่องทางในการแนบหลักฐานการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

Loading