โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปภาวิชญ์ วงศ์ดวงจร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท ต่อสู้เกราะไฟฟ้า อายุ 12 – 14 ปี ชาย น้ำหนัก 41-45 kg.