โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ข่าวสารงานรับนักเรียน

ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สำรอง เพิ่มเติมครั้งที่ 5) ปีการศึกษา 2567

Loading

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สำรอง เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ปีการศึกษา 2567

Loading

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียนปักหมุด

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติม ครั้งที่ 9) ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติม ครั้งที่ 8) ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติม ครั้งที่ 7) ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 6) ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องพิเศษและเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 5) ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศ รายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 4) ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องพิเศษและเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2567

 

Read More