ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้เข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

1. ห้องเรียนพิเศษส่ง

Loading

Read more

แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

แบบฟอร์มใบรับรองผลกา

Loading

Read more

ประกาศ ผลสอบประเมินศักยภาพ และทดสอบความพร้อม (PRE-TEST) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ดูผลสอบ ประกาศผลนักเ

Loading

Read more

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครนักเรี

Loading

Read more