โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องพิเศษและเรียนปกติ (สำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 5) ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนัเรียนสำรอง