โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
Highlightข่าวสาร/กิจกรรมปักหมุด

ประกาศเปิดชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

ชำระได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ School Billing คลิก

แนบหลักฐานการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Loading