โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

Highlight

Highlightข่าวสารงานรับนักเรียนปักหมุด

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้คัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสอบคัดเลือก

Loading

Read More
Highlightข่าวสารงานรับนักเรียน

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือก ได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน English Program (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ ระบบดู

Loading

Read More