โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
Highlightข่าวสาร/กิจกรรมปักหมุด

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ เมืองหลวงฮานอย ประเทศเวียดนาม

หมายเหตุ
โครงการแลกเปลี่ยน Thai & Vietnam ช่วงแรกนี้ เปิดรับสมัครเฉพาะนักเรียน ม.ต้น ที่สนใจสมัคร เพื่อฝึกภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรม ของชาวเวียดนาม
*นักเรียนเวียดนาม จะเข้าชั้นเรียน EP ดังนั้น ถ้า นักเรียน EP สมัครโครงการนี้ จะได้ดูแลเพื่อน VN ทั้งในและนอกชั้นเรียน แต่ถ้าเป็นนักเรียนทั่วไปสมัครโครงการนี้  จะได้ดูแลนักเรียนเพื่อน VN เฉพาะนอกชั้นเรียน)

Crip1 : EXCHANGE VN&TH

Crip2 EXCHANGE VN&TH