โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุญยภัทร เกตุพลอย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Gold Meda ประเภท Group Hiphop รุ่น Senior