::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

การประกวด แข่งขัน ความสามารถพิเศษของนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ ตามโครงการ สพม ๙ ก๊อตทาเลนท์


การประกวด แข่งขัน ความสามารถพิเศษของนักเรียน
ระดับสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ ตามโครงการ สพม ๙ ก๊อตทาเลนท์
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

การประชุมวิชาการระดับชาติ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙


การประชุมวิชาการระดับชาติ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
นำเสนองานวิจัยโดย อาจารย์ถิราพรรณ ขำดวง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ โล่ที่ระลึก โล่รางวัลในกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย


ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี
ให้เกียรติมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ โล่ที่ระลึก โล่รางวัล

Modern English Teacher อบรมครูผู้สอนเพื่อให้สอนด้วยภาษาอังกฤษ


Modern English Teacher อบรมครูผู้สอนเพื่อให้สอนด้วยภาษาอังกฤษ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
วันศุกร์ทีื ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ แสดงให้นักเรียนชม


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นำนิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ แสดงให้นักเรียนชม
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์


เอกสารแนบประกาศรับสมัคร

การนำเสนอผลการวิจัยในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ ๕การนำเสนอผลการวิจัยในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ ๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

img
กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา

ระหว่างวันอังคารที่ ๙ - เสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
**กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย**

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th