::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

เกียรติบัตร คนดีศรีกาญจนา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทผลการเรียนดีเยี่ยมและดีเด่น

ban
ประเภทผลการเรียนดีเด่น
ประเภทผลการเรียนดีเยี่ยม

ประกาศ เรื่อง​ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ​ (ฉบับที่ 3) (ตั้งแต่วันที่​ 4 มกราคม​ 2564 - 31 มกราคม 2564)

img
ประกาศโรงเรียน
แจ้งการเรียนการสอนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Conversation) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


บทเรียนออนไลน์
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Meet)

**ให้นักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet กับครูผู้สอนให้ตรงตามตารางสอน
**กรณีระบบแจ้งเตือนว่ารหัสการประชุมไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนตรวจสอบว่า
ได้ log-in ด้วยอีเมลล์ที่ทางโรงเรียนออกให้หรือไม่

ประกาศ เรื่อง​ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ​ (ฉบับที่​ ๒)


เอกสารแนบประกาศ เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

แบบประเมินตนเองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19


แบบประเมินตนเองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 (สำหรับนักเรียน ม.1)
แบบประเมินตนเองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 (สำหรับนักเรียน ม.2)

แบบประเมินตนเองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 (สำหรับนักเรียน ม.3)
แบบประเมินตนเองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 (สำหรับนักเรียน ม.4)
แบบประเมินตนเองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 (สำหรับนักเรียน ม.5)
แบบประเมินตนเองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 (สำหรับนักเรียน ม.6)

แบบประเมินตนเองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 (สำหรับครู)

แบบรายงานข้อมูลกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (Covid-19)


แบบรายงานข้อมูล
 

ประกาศ เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ


เอกสารแนบประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน เรื่องแจ้งปิดเรียน

บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม


บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา ชั้นตรี
บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา ชั้นโท
บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา ชั้นเอก

***ด่วน เลื่อนการสอบวันที่ 24 ธันวาคม 2563
ไปอย่างไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง

ผลการแข่งขัน Bebras Thailand Challenge 2020 ระดับโรงเรียน


ผลการทดสอบและเกียรติบัตร

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th