ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) ประจำปี 2565

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนผู้เป็นแบบอย่างดีเด่นแห่งปี สาขา เยาวชนดีเด่น ด้านสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

Read more