ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2566

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

 125 total views,  1 views today

Read more

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดนครปฐม ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 👑 TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566

ผลการคัดเลือกตัวแทนเ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และการแข่งขันกีฬาภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Read more