การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565

Read more

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

Read more

แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กำหนดการชำระเงินบำรุ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทการคัดเลือกภายในโรงเรียน)

ตรวจสอบรายชื่อ

Read more

การสอบสัมภาษณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทบุตรข้าราชบริพาร ห้องเรียน English Program และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ศิลปะ ดนตรี กีฬา

รายละเอียดการสอบสัมภ

Read more