ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566

👑ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ตัวแทนจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและตะวันออก ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
👏ตัวแทนจังหวัดนครปฐมไม่ผ่านเข้ารอบ แต่ผู้เข้าแข่งขัน 2 คนได้รับการทาบทามจากคณะกรรมการให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้ง✌️ในการแข่งขัน To be Number One Idol กรุงเทพมหานครวันที่ 1 เมษายน 2566 นี้ ได้แก่
1. นายกัญจน์ธนโชติ ปุนบุตรดา ตัวแทนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม
2. นายนราธิป เหมือนทัพ ตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม