ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนทีม TIPTOP ที่ผ่านเข้ารอบ AMI HACKATHON2 โดย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง