ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี