รับสมัครนักเรียนศึกษาดูงาน THAI Cargo Academy การบินไทย ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ศึกษาดูงาน THAI Cargo Academy การบินไทย วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565
ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ค่าลงทะเบียน 990 บาท
ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้รับเกียรติบัตร
รับจำนวนจำกัด ม.3 – ม.6 จำนวน 40 คน เท่านั้น!!!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.กมลชนก ภาคภูมิ (084 105 7321)
สนใจลงทะเบียน ได้ที่ Link

โครงการ THAI Cargo Academy