ร่วมจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์


วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นำโดยนางสายพิณ มณีศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่านแรก นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญู ต่อหลวงพ่อที่ให้ความอุปถัมภ์โรงเรียนมาโดยตลอด ณ บริเวณรอบอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม