ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์ ในวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อสนองงานในพระราชูปถัมภ์ และแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รูปปัจจุบัน


…………….วันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล
            ในการนี้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์ ในวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อสนองงานในพระราชูปถัมภ์ และแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รูปปัจจุบัน ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้ง ๒ รูปให้ความเมตตาอุปการะ และให้การสนับสนุนกิจการงานต่าง ๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด ขอกราบนมัสการบูรพาจารย์ทั้ง ๒ รูป มา ณ โอกาสนี้