พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

วันที่  ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

.

.

.

.

.

.