มูลนิธิอิออนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัดบริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนอื่นรวมกว่า 24 บริษัท ร่วมส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์ ที่รวบรวม E-book จากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 600 เล่ม พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ GIVE A BOOK, GIVE A FUTUR ให้กับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

                          วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ 2565 มูลนิธิอิออนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัดบริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนอื่นรวมกว่า 24 บริษัท ร่วมส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์ ที่รวบรวม E-book จากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 600 เล่ม พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ GIVE A BOOK, GIVE A FUTUR ให้กับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

.