ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปญญมหาเถร) และสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

            ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปญญมหาเถร) และสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. พระเทพปวรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, รองเจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นประธานการประชุม
.
.