เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิต คิดสนุก

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิต คิดสนุก
จำนวน 120 คน (ม.ต้น 60 คน, ม.ปลาย 60 คน)
จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565  เวลา 7.30 น. – 16.30 น.
คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ …
🙂 ฟรีค่าลงทะเบียน !!!!
🙂 ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!!
🙂 มีอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง
 เริ่มเปิดรับลงทะเบียนในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00น. เป็นต้นไป

 ลงทะเบียนสำหรับนักเรียน ม.ต้น …..คลิก

ลงทะเบียนสำหรับนักเรียน ม.ปลาย.….คลิก

ประกาศประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิต คิดสนุก...คลิก (Update)