กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2

………………..วันที่ 9 กรกฎาคม 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” กรุงเทพมหานคร โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล คุณครู ปฏิภาณ จ้อยสองศรี กลุ่มสาระฯการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ