พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณและพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนู เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

……………..วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณและพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนู เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร)