ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ในการตรวจเยี่ยมห้องเรียน มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และวิธีการรับมือ

     วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ในการตรวจเยี่ยมห้องเรียน มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และวิธีการรับมือ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)