กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน English Program

        วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน English Program ระหว่างวันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)