ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จากโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน (The Dispatch Program of Japanese Language Assistant Teacher to ASEAN “NIHONGO Partners” Program)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จากโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน (The Dispatch Program of Japanese Language Assistant Teacher to ASEAN “NIHONGO Partners” Program) ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับเจแปนฟาวน์เดชั่น (japan Foudation) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)