ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 นางสาวมนัชญา กิจประเสริฐ รับรางวัลชนะเลิศ​ ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 “คนไทยให้กันได้”ผลงานชื่อ “ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ”