พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOC) ระหว่างกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกับ Seri Puteri Science Seconday School, Kuala Lumpur Malaysia (ผ่านระบบออนไลน์)

 

              วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOC) ระหว่างกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกับ Seri Puteri Science Seconday School, Kuala Lumpur Malaysia (ผ่านระบบออนไลน์)

MOC Signing Ceremony between Seri Puteri Science Seconday School , Malaysia and Kanchanapisekwittayalai schools, Thailand