แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site

 

📍ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนด้วยตนเอง ตามตารางเรียนคาบสุดท้ายของนักเรียน  (ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยสแกนวัดอุณหภูมิ สวมแมสตลอดเวลา และขอให้นัดหมายกับนักเรียนไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด โดยไม่ต้องจอดรอ )
📍กรณีนักเรียนที่มาโรงเรียนโดยรถตู้รับ-ส่ง ให้นักเรียนรอเดินทางกลับบ้านพร้อมกันกับสมาชิกรถตู้คันนั้นๆ
📍กรณี นักเรียนที่เดินทางมาโดยรถสาธารณะ หากประสงค์กลับบ้านตามตารางเวลาขอให้แจ้งครูที่ปรึกษาทราบ เพื่อประสานครูเวรประจำวัน หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน
**หมายเหตุ** นักเรียน EP ม.ต้น ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนได้เวลา 15.00 น. บริเวณลานจอดรถด้านสะพานลอย