กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน Christmas KPN International Culture EXPO

        วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน Christmas KPN International Culture EXPO นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดกรรมได้เเก่ รับชมวีดีโอบอกเล่าความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาลคริสต์มาส เปิดเพลงคริสต์มาส และซานตาคลอสเดินโปรยลูกอม ขนมและช็อกโกแลตให้ นักเรียนและครู รับชมผลงานการที่ชนะการประกวด เช่น การประกวดร้องเพลง การประกวดทำ การ์ดอวยพรคริสต์มาส ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส และมอบรางวัลให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม กิจกรรมมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ ชนะการประกวด กิจกรรม KPN International Culture EXPO ออนไลน์ (ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2) ณ อาคารศูนย์กิจกรรมพระวิริยาลังการ (แย้ม กิตตินฺธโธ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)