เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม ๔๒ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม ๔๒ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เเละรับพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม ๔๒ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม