ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน แด่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดย พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายให้ นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ ผู้แทนคณะครู นำปัจจัยร่วมทำบุญสมทบ และเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน แด่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดย พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วย ส่วนราชการในพื้นที่และในความอุปถัมภ์ของวัดไร่ขิง พระอารามหลวง คณะศิษยานุศิษย์ และคณะญาติธรรม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม