ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการครูที่เลื่อนวิทยฐานะ

            ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการครูที่เลื่อนวิทยฐานะ นางสาวสุภารัตน์ คงวัง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานส่งเสริมความก้าวหน้าวิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล