สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นํา นายเดชพงศ์ กาญจนลักษณ์ เเละ นางกัญญ์ธนี กาญจนลักษณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี การก่อตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ข่าวสารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โดย kanyaporn