ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัว ม.1 และ ม.4 เป็นการมอบตัวด้วยระบบออนไลน์

แบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ม.1แบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ม.4
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ม.1ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ม.4
**หากไม่ดำเนินการภายในวัน-เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

***เลื่อนการรับสมัคร รด. ชั้น ม.4 วันที่ 25 เม.ย. 64 ไปอย่างไม่มีกำหนด
สำหรับนักเรียนใหม่ที่มีความประสงค์อยู่หอพัก สมัครได้ที่นี่ ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าหอพัก ม.1 / ม.4
สมัครใช้บริการรถตู้โรงเรียนคลิกที่นี่