สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ผู้บริหาร

บทความทางวิชาการ เรื่อง 4 กลยุทธ์ 9 วิถี เบญจวิถีวิถีกาญจนา การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


บทความทางวิชาการ เรื่อง 4 กลยุทธ์ 9 วิถี เบญจวิถีวิถีกาญจนา การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ     ภาษาจีน
ได้รับการตอบรับการเผยแพร่ในวารสาร INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR)

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

ผลงานทางวิชาการได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 38 ฉบับที่ 104 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประเมินโครงการตามแนวทางเบญจวิถีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

การประเมินโครงการตามแนวทางเบญจวิถี
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
ของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นายนพดล เด่นดวง

2

คลิกเพื่ออ่านบทคัดย่อ
อ่านต่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการให้บริการฯ

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม
และการให้บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม).
นางสาวสุญาดา ศิริบูรพงศา
คลิกเพื่ออ่านบทคัดย่อ

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
16 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th