สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ยินดีต้อนรับ รองฯ เศรษฐพัฒน์ สลับศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นคปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ด้วยความยินดียิ่ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและแผน


เอกสารประกอบการรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและแผน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

เอกสารประกอบการรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

ประกาศสนามสอบ TEDET ปี 2562

ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบที่ 1
ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบที่ 2
ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบที่ 3

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณากตเวทิตาทานครบ ๙๗ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญฺมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔

              วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้เข้าพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณากตเวทิตาทานครบ ๙๗ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญฺมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ (พระมหาเถระที่สำคัญยิ่งที่ให้การอุปถัมภ์และอุปการะแก่โรงเรียนในกาลอดีตที่ผ่านมาครั้งก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้) และคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนดนตรีไทย นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง งานสัมพันธ์ชุมชน

ใบแจ้งค่าบำรุงการศึกษา 2/2562

หนังสือแจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา
ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก ม.1 - ม.6
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา EP ม.1,ม.2,ม.3
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา EP ม.4ม.5,ม.6
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1,ม.2,ม.3
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4,ม.5,ม.6

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตสุสิต กรุงเทพมหานคร

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาคมฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครู - นักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตสุสิต กรุงเทพมหานคร

ร่วมวางพวงมาลา “วันมหิดล” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

        วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู-นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมวางพวงมาลา “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย ทรงวางรากฐานให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์มหาราช 69 พระคาถา" ณ พุทธมณฑล

       วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณะครู-นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์มหาราช 69 พระคาถา" ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ขอบคุณภาพจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th